Dialoog!

Je kunt geen managementboek meer openslaan of termen als “het echte gesprek”, de “dialoog voeren” komen je tegemoet.
Als teamcoach en interim HR-manager hecht ik erg aan het belang van deze gesprekken. Ze kosten weliswaar meer tijd maar leveren veel op.
Bij de uitvoering van mijn werk, maak ik veel gebruik van Deep Democracy en vormen van intervisie zoals kampvuurgesprekken.