Intervisie

Er zijn talloze vormen van intervisie. Van strak gestructureerd in een tien-stappen-schema tot lossere vormen. Elke vorm van intervisie heeft als doel om te reflecteren op je handelen. Intervisie helpt je om in een veilige omgeving je gedachten te structureren rondom een thema waar je als professional mee rondloopt. Je krijgt tips van je collega’s hoe je een situatie aan kunt pakken maar je kiest altijd je eigen smaak en kleur.
Heb jij behoefte om deel te nemen aan een intervisie-groep? Of wil je met jouw eigen team intervisie opzetten? Dan wordt het tijd voor een afspraak. Neem gerust contact met me op en informeer naar de mogelijkheden.

Kampvuurgesprekken (Kgotla)

De kern van een kampvuurgesprek is dat élke mening gehoord wordt.
Danielle Braun & Jitske Kramer beschrijven in hun boek Corporate Tribe het als volgt: “Kgotla verwijst naar een proces van overleg en besluitvorming. In een krotla zijn er drie belangrijke rollen: 1) die van de groep (het dorp) , 2) die van de leider (chief) en 3) de rol van facilitator (sjamaan of politiek raadgever). Het Kgotlaproces verloopt in een aantal stappen. De leider vertelt wie hij of zij is en waar hij of zij voor staat. Dan legt hij/zij een visie, droom of vraag voor aan de groep. De groep heeft de gelegenheid om verduidelijkende vragen te stellen en beraadt zich daarna op het geven van een advies / mening. Er is geen discussie of interruptie. Iedereen mag zijn/haar mening geven vanuit elke rol die hij/zij in het leven heeft. (als werknemer, collega, vriend/vriendin/partner, coach van het voetbalteam, vrijwilliger etc). Het gaat er om dat álle wijsheid benut kan worden. Als iedereen gehoord is, trekt de leider zich terug, denkt na en heeft eventueel overleg met zijn/haar raadgevers. Dan komt hij/zij terug in de groep en vertelt wat het besluit is dat hij/zij heeft genomen”.
Wil jij een keer een kampvuurgesprek meemaken? Neem contact me op en we bespreken de mogelijkheden.