Projecten

De afgelopen jaren heb ik verschillende projecten uitgevoerd binnen verschillende organisaties zoals:

Diverse gemeenten
Hogescholen
Ouderenzorg-instellingen
Jeugdgezondheidszorg
Waardigheid & Trots (werken met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de Kwaliteitsverbetercyclus)
Middelbare school
Veiligheidsregio
UWV
Waterschap
Uitzendorganisatie

Binnen vrijwel alle projecten speelde teamcoaching en cultuuronderzoek een belangrijke rol. Opdrachten waren bijvoorbeeld: het coachen van een jong team leidinggevenden binnen een gemeente, een HR-team coachen in hun transitie naar HR-businesspartnerschap, MT-teams coachen om prettiger met elkaar samen te werken en meer gebruik te maken van de diversiteit in hun team, begeleiden van innovatiesessies rondom dienstverlening, coaching van een groot docententeam, inrichten van werkprocessen, interim HR management, coaching om de kwaliteit van zorg te verbeteren binnen ouderenzorginstellingen. Onderzoek doen naar de angstcultuur van een organisatie en daar een plan van aanpak voor schrijven. Op dit moment ontwikkel ik een training over diversiteit & inclusie.